Skip links

Üret Genç Çözüm Maratonu

Üret Genç Çözüm Maratonu

Program Açıklaması

Covid - 19’un toplum ve sektörlerde meydana getirdiği dezavantajlara ilişkin Üretken Akademi ve Genç Başarı Vakfı iş birliğinde Üret Genç Çözüm Maratonu gerçekleştirilmiştir. Maraton süresince girişimcilik ve mentorluk desteklerinden yararlanan lise öğrencilerinin ilgili sorunlara çözüm geliştirmesi hedeflenmektedir.

Program Katılımcıları

Program katılımcılarını ilgili alanlarda çözüm fikri üretmek isteyen lise öğrencileri oluşturmaktadır.

Program Takvimi

Program Covid-19 pandemisinin ülkemizde görülmesinin akabinde Türkiye genelinde başlatılmış olup Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Program İçeriği

Program sıfırdan prototipleme aşamasına kadar çevrimiçi ve inovatif temel girişimcilik eğitimleri, mentorluk ve network desteklerini içermektedir. Bu kapsamda katılımcılara ihtiyaç analizi, fikir geliştirme, marka oluşturma ve ürün geliştirme başta olmak üzere farklı başlıklarda eğitim verilmiştir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar mentorluk ve potansiyel iş birliği desteklerinden yararlanmıştır.

Program Çıktıları

Program kapsamında 300’den fazla genç girişimci adayına ulaşılırken 50’den fazla girişimin ortaya çıkması sağlanmıştır.

Paydaş Kurum

Proje; 1999 yılında girişimci ruha sahip gençlerin çok yönlü olarak desteklenmesini hedefleyerek kurulan Genç Başarı Vakfı ve Üretken Akademi bünyesinde gerçekleştirilmiştir.