Anasayfa Topluluk Yazılım Swift SwiftUI'de MapMarker nasıl kullanılır?

 • SwiftUI'de MapMarker nasıl kullanılır?

  Posted by Tugay Özay Asan on 16 Mart 2022 at 11:22

  Herkese merhaba,

  SwiftUI kullanarak bir uygulama yapıyorum. MapKit kullanarak bir MapMarker veya MapPin oluşturmak istiyorum ancak başarılı olamadım, nereye yazmalıyım?

  (API üzerinden enlem ve boylamı çekeceğim)

  Kod:

  struct earthQuakeMap: View {

  @State var quakes: [EarthQuake] = []

  @State var coordinateRegion = MKCoordinateRegion(

  center: CLLocationCoordinate2D(latitude: 38.9520281, longitude: 35.6980142),

  span: MKCoordinateSpan(latitudeDelta: 30, longitudeDelta: 10))

  var body: some View {

  Map(coordinateRegion: $coordinateRegion)

  .edgesIgnoringSafeArea(.all)

  .onAppear {

  Api().getEarthQuake { (quakes) in

  self.quakes = quakes

  }

  }

  Tugay Özay Asan replied 3 months, 2 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.